1. Moduł służy do zwrotu biletów relacji krajowych i dowozów na lotniska, zakupionych przez system "bilet on-line" z płatnością elektroniczną.
  2. Kwota do zwrotu to cena biletu (podstawa do zwrotu) pomniejszona o potrącenia:
    • potrącenia przewoźnika (wg warunków uczestnictwa),
    • koszty serwisu (wg regulaminu "bilet on-line").
  3. Pieniądze zostanią zwrócone na to konto bankowe, skąd dokonano zakupu biletu.
  4. Po wykonaniu zwrotu należy wydrukować potwierdzenie dokonania zwrotu.
  5. Aby wyszukać w systemie bilet do zwrotu, należy wpisać z biletu poniższe dane.

Parametry wyszukania biletu

GID Biletu:
Podaj 10-znakowe GID (np. 5000001234)
Nazwisko:
Podaj TYLKO NAZWISKO pasażera z biletu.
Data sprzedaży:
Podaj datę sprzedaży biletu.