1. Moduł służy do ponownego wydruku biletu poł. krajowych lub dowozu do lotniska zakupionego przez internet.
  2. Obsługiwane są jedynie bilety mające serię "WWW".
  3. Aby przejść pozytywnie weryfikację i wyszukać w systemie bilet, należy wpisać z biletu poniższe dane.

Parametry wyszukania biletu

GID Biletu:
Podaj 10-znakowe GID (np. 5000001234)
Nazwisko:
Podaj TYLKO NAZWISKO pasażera z biletu.
Data sprzedaży:
Podaj datę sprzedaży biletu.