Zwrot biletu Zwrot biletu Wersja polska English version Deutsche version Program partnerski: Żywieckie Centrum Turysty

  1. Moduł służy do zwrotu biletów relacji krajowych i dowozów na lotniska, zakupionych przez system "bilet on-line" z płatnością elektroniczną.
  2. Kwota do zwrotu to cena biletu (podstawa do zwrotu) pomniejszona o potrącenia:
    • potrącenia przewoźnika (wg warunków uczestnictwa),
    • koszty serwisu (wg regulaminu "bilet on-line").
  3. Pieniądze zostanią zwrócone na to konto bankowe, skąd dokonano zakupu biletu.
  4. Po wykonaniu zwrotu należy wydrukować potwierdzenie dokonania zwrotu.
  5. Aby wyszukać w systemie bilet do zwrotu, należy wpisać z biletu poniższe dane.

Parametry wyszukania biletu

GID Biletu: Podaj 10-znakowe GID (np. 5000001234)
Nazwisko: Podaj TYLKO NAZWISKO pasażera z biletu.
Data sprzedaży: Podaj datę sprzedaży biletu.

Serwis techniczny / zgłaszanie błędów: bilet.online@voyager.pl
Powered by Voyager.com Sp. z o.o.
Ver:2.2.11 ©2018 Voyager.com